Serveis

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC


L’escola compta amb un equip psicopedagògic format per una psicòloga, una pedagoga i una mestra d’educació especial, amb l'objectiu de promoure el progrés personal i acadèmic de tot l'alumnat. Contempla les següents línies i accions de treball a cada una de les etapes de l'Escola:

  • Detecció, avaluació i el tractament psicopedagògic de dificultats o trastorns d’aprenentatge (TDAH, dislèxia...) i de problemes emocionals/conductuals.
  • Assessorament psicopedagògic a mestres i professors.
  • Estratègies d'aula  i Plans individualitzats.
  • Integració alumnat nouvingut i projectes  d'immersió lingüística
  • Orientació psicològica a famílies.

 

La nostra escola està col·laborant amb el Projecte Binding, de la Universitat de Barcelona, un projecte basat en l'evidència científica destinat a millorar l'aprenentatge de la lectura. Els objectius del projecte són millorar la velocitat lectora i la capacitat de comprensió de textos en nens de Primària, identificant els nens que necessiten més ajuda per situar-los al nivell de lectura adequat per la seva edat i curs acadèmic sense deixar QUE CAP NEN ES QUEDI ENRERE.

 Per altra banda, realitzem actuacions amb els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i altres professionals externs per a la informació i seguiment de l'alumnat amb dictamen, amb necessitats educatives específiques.