Català / Español / English  ·  TEL. 937 610 596 · EMAIL fonlladosa@escolesfonlladosa.cat
Català / Español / English  · 

Serveis

ANGLÈS


La llengua anglesa s’ha convertit en un dels mitjans de comunicació més internacionals i per tant, arribar a comunicar-se amb fluïdesa en anglès és una de les prioritats de la nostra escola. 

Des d'Educació Infantil, durant la Primària  i fins a Secundària es treballen les quatre capacitats bàsiques: “ Speaking, Reading, Listening and Writing “ ( parlar, llegir, escoltar i escriure ). 

A Educació Infantil aquest treball es realitza principalment amb activitats lúdiques, com contes i cançons per tal d’engrescar els nens en la parla i l’audició en anglès a través de diferents materials multimèdia.

Des de l'Educació Primària es continua amb aquesta dinàmica, però s'aprofundeix en el treball de textos, la lectura i l'escolta de la llengua anglesa a través del visionat de material multimèdia i mitjançant representacions teatrals. Tots els alumnes tenen cinc sessions setmanals en aquesta llengua, amb desdoblaments parcials segons el curs.

En l’Educació Secundària, els alumnes tenen també cinc sessions setmanals i a les  classes  es treballa, sempre amb grups segons el nivell,  per superar els exàmens de KET, PET i First Certificate. Aquest últim correspon al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (CEFR) i està reconegut en tot el món ja que demostra un domini de la llengua necessari, per tal de realitzar estudis universitaris o treballar fent-ne un ús adequat.

Malgrat oferir més hores d’anglès de les que dicta el currículum dins l’horari escolar, els alumnes tenen l’opció d’assistir a classes extraescolars en el mateix centre

Comptem amb auxiliars de conversa nadius des d'EI-3 fins a 4t d'ESO per potenciar i millorar l'expressió oral dels alumnes.