Etapes

EI-3: LA CLASSE DELS CONILLS
2 Fotos

EDUCACIÓ INFANTIL

EI-3, E-I 4, EI-5

 • L’objectiu de l’Educació Infantil és desenvolupar els hàbits personals, socials i de treball per afavorir l’autonomia.
 • Treballem l'atenció, la percepció i la memòria com a fonament de l'aprenentatge.
 • Descobrim el nostre cos mitjançant l’experimentació i l’exploració.
 • Descobrim el nostre entorn a través de projectes, sortides pedagògiques i les festes populars.
 • Treballem el llenguatge matemàtic a través de: numeració, quantificació, mesura, lògica i raonament.
 • Adquirim la lectoescriptura treballant la dicció, la comprensió i l’expressió.
 • Introduïm l’expressió oral i la comprensió en llengua castellana i anglesa des d’Educació Infantil 3.
 • Treballem la psicomotricitat mitançant el joc i el moviment amb l'ús de diferents materials.
 • Iniciem el treball de les qualitats del so a través de diferents cançons, compositors, audicions i instruments.
 • Estimulem la creativitat i la capacitat d’expressió mitjançant l’aprofundiment en l’obra de diferents artistes i altres activitats plàstiques. Introduïm l’ús de les tecnologies de la informació a través de pissarres digitals interactives i l’ordinador.
 • Treballem la diversitat mitjançant grups flexibles o amb un mestre de suport a l’aula. Seguiment individualitzat de l’evolució dels alumnes i orientació a les famílies.
 • Fomentem el treball cooperatiu. Impliquem a les famílies en el desenvolupament i ens els aprenentatges dels infants
 • Durant el curs escolar realitzem sortides pedagògiques i lúdiques, sessions de teatre i diferents tallers, dins i fora de la població que complementen i fan més dinàmics els continguts curriculars.
 • HORARI: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 17:00h.