Escola

HISTÒRIA DEL CENTRE


El fundador va ser Francesc Fonlladosa i Regí, nascut a Malgrat entre 1837 i 1839. Va marxar a l’Uruguai de ben jove, lloc on conegué la seva esposa Victorina Delatreille. Més tard s’instal·laren a França i en morir la seva dona tornà a la seva vila natal , cap a l’any 1897.

FRANCESC FONLLADOSA

El 9 de gener de 1905, Francesc Fonlladosa demanà permís a l’Ajuntament per construir el futur col·legi. Li fou concedit el permís i l’ensenyament va ser destinat per a nois.

El 4 de febrer de 1913, demanà a l’Ajuntament permís per edificar un edifici adjunt destinat a l’ensenyament femení. A la nova construcció li va posar el nom d’Escola Delatreille en record de la seva difunta esposa.


El 19 de juliol de l’any 1919 es va crear la Fundació Fonlladosa. Francesc Fonlladosa va redactar els estatuts que haurien de regir el patronat de la fundació quan ell hagués mort, fet que va passar el 30 d’octubre d’aquell mateix any.


Quan a l’any 1945, Josep Ragull i Vilaró es va fer càrrec de l’Escola Fonlladosa, es va trobar una escola amb runes degut a la Guerra Civil i amb molt de coratge i esforç, va començar el procés de reconstrucció.


L’any 1966, es va començar a parlar de la fusió de les dues escoles i quan al 1969 Josep Ragull i Vilaró va deixar la direcció a Pere Ragull i Castellà, es va fer realitat la unió de les escoles de nois i de noies, és a dir, l’Escola Delatreille i l’Escola Fonlladosa. D’aquí prové el seu nom en plural: Escoles Fonlladosa.